Een debiteur is het niet eens met een rekening, kan niet betalen of is spoorloos. Aanmaningen worden niet meer beantwoordt en komen retour afzender. Wat nu?

Verhaalsinformaties.nl biedt onderzoeken waarbij jij als ondernemer of incasserende instantie duidelijkheid krijgt in de mogelijkheden tot invorderen van een openstaande post.

Met de juiste informatie kun je beter inschatten of een incassoprocedure en/of rechtszaak met hoge kosten lonend is en wordt er meer inzicht verkregen in de actuele situatie van de tegenpartij.

Het is niet de bedoeling om na veel inspanning en bijvoorbeeld een vonnis alsnog met lege handen achter te blijven!

Wij leveren alleen informatie aan bedrijven/incasserende instanties met een KvK nummer in combinatie met een omschrijving van de vordering, werken met een vaste klantenkring, en behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. IKB Informaties is geen incassobureau maar een ondersteunde partij bij debiteuren beheer en incasso.

Verhaalsinformaties

Een verhaalsinformatierapport helpt bij de keuze voor de juiste en meest kostenbesparende incassoprocedure. Met onze verhaals-rapportages krijg je een idee waar je, als schuldeiser, aan toe bent en kan er doelgericht actie ondernomen worden. De beslagmogelijk- heden worden (soms deels) in kaart gebracht. Zo sta je sterker bij de vaak moeizame onderhandelingen!

Over ons

Verhaalsinformaties.nl is gespecialiseerd in het verzamelen van gegevens die belangrijk zijn bij het achterhalen op welk adres een debiteur, eigenaar/bestuurder van een onderneming, aan te schrijven bij wanbetaling. Met de juiste, aanvullende informatie is er een hogere slagingskans de vordering te innen. 

Krijg meer inzicht met onze informaties

en op maat gemaakte rapporten