Beslaglegging is een pressiemiddel om een rekening betaald te krijgen. Beslag heeft als doel het vermogen van je debiteur zo veel mogelijk veilig te stellen voor verhaal van je vordering voordat een rechtszaak wordt opgestart. Door beslaglegging, op onder andere inventaris/goederen, rijdend materieel en vastgoed, dwing je je debiteur iets te ondernemen. Voordat er beslag gelegd gaat worden op de roerende en onroerende goederen is het dus zaak te controleren dat deze vrij zijn van beslagen.