Beslaglegging is een pressiemiddel  om een rekening betaald te krijgen. Beslag heeft als doel het vermogen van je debiteur zo veel mogelijk veilig te stellen voor verhaal van je vordering.  Door beslaglegging, op onder andere vastgoed, dwing je je debiteur iets te ondernemen. Voordat er beslag gelegd gaat worden is het dus zaak te controleren dat het perceel vrij is van beslagen. Ook is het belangrijk te controleren of er overwaarde is en de vordering met deze overwaarde voldaan kan worden. Anders heeft beslaglegging weinig zin en gaat het lang duren voordat er voldaan kan worden aan je vordering.

Verhaalsinformaties.nl controleert altijd of er relevante gegevens aanwezig zijn in de database van het Kadaster. Wij verwerken deze gegevens in onze informaties / creditchecks. Het is ook mogelijk deze gegevens los aan te vragen zodat ze bij het incassodossier gevoegd kunnen worden. De uittreksels worden aangevraagd  via een adres (postcode/huisnummer), naam- en geboortedatum of KvK nummer. Je weet dan direct of er via de bevoegde instanties beslag gelegd kan worden. Vraag de uittreksels aan via de pagina informatie aanvragen.

Wat staat er in de uittreksels?

 • Eigenaarsinformatie

 • Naam, geboortedatum- en plaats van de eigenaar
 • Woonadres van de eigenaar
 • Soort recht
 • Burgerlijke staat van de eigenaar ten tijde van verkrijging
 • Kadastrale aanduiding en locatie
 • Omschrijving vastgoed (wonen, bedrijvigheid, enz.)
 • Koopsom en jaar aankoop
 • Splitsingen en ontstaansgeschiedenis
 • En meer

 • Hypotheekinformatie

 • Kadastrale aanduiding
 • Beslagen, conservatoir of executoriaal
 • Beslaglegger en eventueel het ingeschreven bedrag
 • Betrokken recht
 • hypotheekstukken
 • Datum ondertekenen
 • Ingeschreven bedrag
 • Hypotheekhouder
 • En meer